[Chiaki]ดองไปเถิดจะเกิดผล~ View my profile

จากฟิคที่เปิดรอบไปรษณีย์ไปในเอนทรี่นี้
 
ตอนนี้ เนื่องจากเช็คคร่าวๆแล้ว พบว่าฟิคหมดแล้วล่ะค่ะ (_ _)
 
จึงขอปิดรอบไปรษณีย์แต่เพียงเท่านี้ จนกว่าจะมีโอกาสรีปรินท์หรือรวมเล่มเรื่องใหม่
 
ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจนะคะ
 
 
 
(ฟิครอบนี้เราพิมพ์มาจำนวนน้อยมากๆจริงๆค่ะ แล้วก็มีบางส่วนที่ฝากรุ่นน้องขายที่งานที่เชียงใหม่ ถ้าเช็คแล้วว่ายังพอมีเหลือ อาจจะแจ้งใหม่อีกครั้งนะคะ)

Comment

Comment:

Tweet